Nhá hàng Anh đào vạn dặm, tuyết trắng ngàn năm


-‘๑’ Chương 1.3 ‘๑’-

Cung chủ Long Thần Cung, Môn chủ Thiên Cơ Môn, Tuyết Tử lần đầu tiên thất thủ. Tôi ngã nhào ra đất, mái tóc dài xõa bung ra. Tôi đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn y. Còn y lúc này hình như lại đang mỉm cười giễu tôi. Cũng đúng thôi, tôi trước giờ chưa bao giờ thất thủ, chưa bao giờ thảm hại thế này. Y sắp giết được tôi, thật là một công trạng lớn đối với Hạ quốc. Còn tôi sắp chết trong tay y, đây là một sự nhục nhã đối với Long Thần Cung.

Tiếp tục đọc