Bộ sinh liên Tự chương


❄ Tự chương ❄

edited by:  Phong Tuyết

 

(Khi Tỏa Yêu tháp bị hỏng đã gây ra biến động hủy thiên diệt địa, lúc này đây trên tầng trời thứ hai mươi bảy không có lấy một tiếng người, chư tiên than thở, từng người, từng người một rời đi, không ai chú ý tới Hồng Liên tiên tử của Dao Trì vẫn còn bị đè nặng dưới tòa tháp chín tầng).

Tiếp tục đọc

Advertisements